Není nám to jedno!

Jsme spolek založený s cílem změnit to, jak špatně se chováme k naší krajině. Naším prvním cílem je dosáhnout zrušení podpory biopaliv a tím i drastického omezení polí, na kterých se v ČR pěstuje řepka a další energetické plodiny. Je to pro nás první a nutný krok na cestě ke zdravé české krajině. 

Spolek je řádně založen ve smyslu § 214 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a byl registrován pod identifikačním číslem 08157359. Pro svoji činnost využíváme transparentní účet, který je vedený u společnosti FIO s číslem 2901684752/2010.

Sledujte nás také na Facebooku Za českou krajinu bez řepky. A neváhejte nás kontaktovat na bezrepky@gmail.com, zpětná vazba je pro nás důležitá. Děkujeme za podporu!

Marek Šoška
Marek Šoška
Ing. David Pokorný
Ing. David Pokorný
Ondřej Martínek
Ondřej Martínek
Vytvořte si webové stránky zdarma!