Jsme spolek založený s cílem změnit to, jak špatně se chováme k naší krajině. Naším prvním cílem je dosáhnout zrušení podpory biopaliv a tím i drastického omezení polí, na kterých se v ČR pěstuje řepka a další energetické plodiny. Je to pro nás první a nutný krok na cestě ke zdravé české krajině. 

David Pokorný

Fyzik, liberální politik a zastupitel města Brna. Vystudoval fyzikální inženýrství a nanotechnologie na Vysokém učení technickém v Brně. Zajímá se především o problematiku biopaliv a čisté energetiky.

Facebook |  web

Aktuálně

Sucho je v poslední době v České republice velké téma, věnují se mu všechna média a ani lidé k němu nejsou lhostejní. Vždyť ovlivňuje nás všechny. Pokud proti němu chceme účinně bojovat, musíme znát jeho skutečné příčiny. Ve veřejném prostoru přitom o suchu koluje spousta mýtů a vyložených nesmyslů, vláda se chystá investovat desítky miliard do...

Přestože má řepka olejka i potravinářské využití, pěstuje se v dnešní době převážně jako biopalivo - jejichž výroba se jak v České republice, tak v Evropské unii poslední desetiletí mohutně podporuje. A jak už to bývá, u nás se to trochu přehnalo...

Přečtěte si jako první, co je nového