Finanční dar

K čemu použijeme dar?

Naším cílem je spojit všechny lidi, kterým není stav naší krajiny a přírody lhostejný, a společně tlakem na politiky dosáhnout zrušení nesmyslné podpory biopaliv. K tomu slouží naše stránka Za českou krajinu bez řepky na Facebooku, díky které je můžeme oslovit. Finanční dary, které nám pošlete, proto využijeme na zaplacení reklamy, aby o naší snaze zrušit podporu biopaliv vědělo co nejvíce lidí.

Jak přispět?

Příspěvek pošlete na účet 2901684752/2010, který máme vedený u společnosti FIO. V případě, že chcete uplatnit možnost odpočtu dle § 15 zákona o daních z příjmů pro svou firmu, kontaktujte nás prosím na mailu bezrepky@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 777 105 044. 

Podepište petici

K čemu petice?

Jediný způsob, jak můžeme dosáhnout zrušení podpory biopaliv a tím i nadměrného pěstování řepky, je vytrvalý tlak na politiky. Právě k tomu slouží naše petice. Pokud se nám podaří získat podporu významného množství občanů, bude mít naše petice, kterou předáme vládě české republiky, velkou váhu. Přispěje tak k medializaci celého problému a tím i k snaze změnit špatné zákony, které mají ve svém důsledku negativní dopady na krajinu, přírodu i zdraví lidí.

Jak podepsat?

Stáhněte si naši petici, podepište ji a k jejímu podpisu vyzvěte i své známé, kolegy nebo sousedy. Vyplněné archy pak zašlete na adresu: David Pokorný, Vránova 78, Brno 621 00.

Vytvořte si webové stránky zdarma!